ნემსის ქურდობას აქლემის ქურდობა სჯობიაო

      Comments Off on ნემსის ქურდობას აქლემის ქურდობა სჯობიაო

He that will steal a pin, will steal a pound.

Qui a pris un œuf prendra un bœuf rusuli

Wer nur erst die Kälber stiehlt, der stiehlt auch bald die Kühe.

Укравший верблюда и укравший иголку – оба воры. (грузинск. посл.)

Раз украл, а все вором стал.

Украл топор, а говорят, что вор.

Что взято с чужого двора да внесено в свои ворота, так уж будто и украдено?

Будто не все одно, что украл, а что так унес.

Bir deve çalmak,bir iğne çalmaktan yeğdir.

Hırsızlık bir yumurtadan başlar.

Yumurtayı çalan öküzü de çalar

Deveyi çalan da bir, iğneyi çalan da.

يسرق إبرة يسرق جمل   من (ლიტ.)

اللي بيسرق بيضة بيسرق جاجة    (სირ.)

اللي بيسرق بيضة بيسرق فرخة  (ლიბან.)

اللي يسرق بيضة  بيسرق جمل  (ეგვიპტ.)

اللي يبوك بيضه يبوك جمل (ერაყ.)