აქლემი ისე არ გახდება, რომ ცხენის ოდენი მაინც არ დადგესო

      Comments Off on აქლემი ისე არ გახდება, რომ ცხენის ოდენი მაინც არ დადგესო

No great loses without some small gain.

Traduction : Aucune perte sans un certain gain.(avantage)

Корабль не может быть негодным настолько, чтобы из него не получилось хотя бы лодки (досл).

Каждая большая потеря сопровождается маленькой выгодой.

Was man aus dem  Schiffbruch rettet, ist Gewinn.

Kein Unglück so groß, es hat ein Glück imSchoß.

Es ist nichts so schlecht, es ist zu etwas gut.

.Alte Ochsen machen gerade Furche.

Deve silkintisi katıra yük olur.

Az da olsa biraz kar olmadan hiçbir büyük zarar olmaz.

  حجر صوانى ما بيكسرش بضرب واحد (სირ. /ლიბან.)

الضربه الواحده ما تكسرش الحجر     (ეგვიპტ.)