ვაჟკაცი მოვღალე და ბერიკაცმა მომღალაო

      Comments Off on ვაჟკაცი მოვღალე და ბერიკაცმა მომღალაო

The best wine comes out of an old vessel (Br.).

The deuce (devil) knows many things because he is old (Br.).

Good broth may be made in an old pot (Am., Br.).

The old mule ploughs a straight furrow (Am.).

An old ox makes (ploughs) a straight furrow (Br.).

There’s no head like an old head (Am.)

 

Le diable sait beaucoup parce qu’il est vieux.

Il n’est chasse que de vieux chiens.

On fait de bonne soupe dans un vieux pot.

Vieux bœuf fait sillon droit.

 

Старый волк знает толк.

Старый конь борозды не портит.

Mit eitler Rede ist hier nichts geschafft  (Schiller  „Wilhelm Tell’’).

Es gehn viel Reden in einen Wollsack.

Yokuşta akmayan ter, inişte  gözyaşı olur.

İstediğini söyleyen istemediğini işitir.

إن كان اللي بيكلّم ترتار (ثرثار) يكون المستمع اخرس    (სირ.)