ბავშვი დასაქმე და უკან გამოუდექიო

      Comments Off on ბავშვი დასაქმე და უკან გამოუდექიო

Çocuğa iş buyur, arkasından koş koş dur.

Çocuğa iş buyuran, ardınca kendi gider.