ზოგი კაცისაც ძაღლიც კი არა შეჭამსო

      Comments Off on ზოგი კაცისაც ძაღლიც კი არა შეჭამსო

One is not worth one’s salt.

Ne’er do well.

Bon à rien.

Он ни на что не годен.

 

Kötüden iyilik beklenmez