როგორ მკვდარსაც მიასვენებენ ისეთივე მღვდელი მიუძღვისო

      Comments Off on როგორ მკვდარსაც მიასვენებენ ისეთივე მღვდელი მიუძღვისო

Like priest, like people (Am., Br.).  

As the man, so his cattle (Br.).

Like king (priest), like people (Am., Br.)

Like prince, like people (Br.).

Like teacher, like pupil (Br.).

Such captain, such retinue (Br.)

Tel maître, tel valet.

Le moine répond comme l’abbé chante.       

Каков поп, таков и приход.

Каков пастырь, таковы и овцы.

По ватаге и атаман, а по овцам пастырь.

Wie der Abt, so die Mönch;

Wie der Herr, so das Geschirr;

Wie der Herre, so’s Geschirre;

Wie das Haupt, so die Glieder;

Wie der Gast, so der Quast.

Ne dilersin eşine, o gelir başına.

Nasıl yaşarsak, öyle ölürüz.

الناس على دين الملوك  (ლიტ.)

كما تكونون يولّي عليكم      (ლიტ.)

   كما تكونين بيولّى عليكن    (სირ.)

كلّشن (كلّ شيء) له يشبهن له     (ერაყ.)

الصاحب لهن ويشبهن له   (ერაყ.)

من خلف أباه فما ظلم   (ლიტ.)