დახურულ პირში ბუზი არ შეფრინდებაო.

      Comments Off on დახურულ პირში ბუზი არ შეფრინდებაო.

A close mouth catches no flies

Bouche serrée, mouche n’y entre

В закрытый рот муха не залетит. (с англ.)

Кто молчит, тот не грешит

Закрытый рот мух не ловит

Geschlossener Mund fängt keine Fliegen.

Eine offene Tür führt auch die Heiligen in Versuchung.

Dilini tutan başını kurtarır.

Ağzını açacağına gözünü aç.

 

من كتر كلامه اتقل مقامه    (ეგვიპტ.)

كتر الكلام بيجيب الملام  (იორდან.)

زين الحكيم صمت   (ლიტ.(

جودة الكلام في الاختصار      (ლიტ.)