პაპის ნაჭამმა ტყემალმა შვილიშვილს მოსჭრა კბილია

      Comments Off on პაპის ნაჭამმა ტყემალმა შვილიშვილს მოსჭრა კბილია

The sins of the fathers will be visited upon the children.

Les péchés des pères seront visités sur les enfants.

Слива, съеденная дедом, внуку оскомину набила. (досл.)

Грех отцов переходит на детей.

Die Birne, die der Vater aß, macht oft noch dem Sohne die Zähne stumpf.

Einer sündigt, der andere büßt.

Katzenkinder mausen gern.

Was von der Henne kommt, das gackert.

Jedes Kind ist seines Vaters.

Wie man die Kinder gewöhnt, so hat man sie.

Dede koruk yer, torununun dişi kamaşır.

 

 

خير الشباب ورا بابهم     (ლიტ.  / სირ. / ლიბან.)

احنا منزرع  وولادنا  يحصدن (بيحصدم)   (ეგვპიტ. / პალესტ.)

انت تزرع و غيرك يقلع    (სირ. / იორდ. / ლიბან.)