სადაც ცული ვერ გამოდგება, იქ პატარა ხერხს გააქვს და გამოაქვს ხოლმე

      Comments Off on სადაც ცული ვერ გამოდგება, იქ პატარა ხერხს გააქვს და გამოაქვს ხოლმე

Don’t take a hatchet to break eggs (Am.).

Take not a musket to kill a butterfly (Br.)

Prenez pas un mousquet pour tuer un papillon

За мухой не с обухом, за комаром не с топором

Из пушки по воробьям не стреляют

С чекушкой за пичужкой.

На комара с рогатиной.

Der Verstand sitzt im Kopfe, nicht im Barte.

Was man nicht im Kopfe hat, muss man in den Beinen haben.

Wo innen kein Verstand ist, da kommt auch keiner heraus.

List gegen List.

Becerene bal helvası azdır, beceremeyene pekmez helvası çoktur.

سبق الحذر القدر    (ლიტ.)

[1] الطوب اكوى (أقوى) لو مكواري    (ერაყ.)