სანამ თონე ცხელია, პურიც მანამდე გამოაცხვე განელდება – აღარ გამოაცხობს

      Comments Off on სანამ თონე ცხელია, პურიც მანამდე გამოაცხვე განელდება – აღარ გამოაცხობს

Make hay while the sun shines.

Strike while the iron is hot (Am., Br.).

While it is fine weather mend your sails (Br.)

Enjoy your ice cream while it’s on your plate (Am.).

Hoist up the sail while the gale does last (Am.).

Hoist your sail while the wind is fair (Br.).

Hissez votre voile tandis que le vent est juste.

Куй железо пока горячо.

Когда железо кипит, тогда его и ковать.

Лови Петра с утра, а ободняет, так провоняет.

Не дорог час временем,а дорог улучкой.

Час упустишь, годом не наверстаешь.

Упустишь огонь — не потушишь.

Mann muss Heu machen, während die Sonne scheint.

Man muß das Eisen schmieden, solange es heiß ist.

Schmiede das Eisen so lange es glüht.

Vorgebaut ist gut

Im Sommer spricht man vom Schlitten und im Winter fährt man darauf.

Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.

Acabanın sırası değil, acele lazım.

 

 

اطرق الحديد ما دام ساخنا     (ლიტ.)

اطرق الحديد ما زال حاميا     (ლიტ.)

خذ بنت الأصول لا زمن يطول    (ეგვიპტ.)