თვალი თვალის წილ და კბილი კბილის წილ.

      Comments Off on თვალი თვალის წილ და კბილი კბილის წილ.

An eye for an eye a tooth for a tooth.

Eye for eye, tooth for tooth (Bible)

A Roland for an Oliver.

Measure for measure.

Oeil pour œil, dent pour dent.

Око за око, зуб за зуб.

Воздать давным на равное.

Равное равному воздается.

Кровью за кровь.

Auge um Auge, Zahn um Zahn.

Göze göz dişe diş.

 

 

العين بالعين والسنّ بالسنّ        (ლიტ.)

قابل المعروف بالمعروف والشرّ بالشرّ     (ლიტ. /  სირ. / ლიბან.)

إنّ الهوان للئيم مرأمة     (ლიტ.)

تجازي القروض بأمثالها    (ლიტ. )

من عيّر عُيّر     (ლიტ. )

العين بالعين والسنّ بالسنّ والبدئ أظلم    (ლიტ. / ერაყ.)