გიჟს რომ დასაქმებ, შენც უკან მიჰყევიო

      Comments Off on გიჟს რომ დასაქმებ, შენც უკან მიჰყევიო

Better safe than sorry.

First try, then trust.

Test before trusting (Am.).

Trust, but not too much (Br.).

Try before you trust (Am., Br.)

Il vaut mieux se fier à ses yeux qu’à ses oreilles.

Доверяй, но проверяй.

Доверять доверяй, да почаще проверяй.

Доверил козлу капусту.

Не доверяй голодному хлеб резать.

Больше верь своим очам, нежели чужим речам.

Вполне доверять нельзя даже солнцу.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser;

Des Hausherrn Auge sieht scharf;

Man muss auf nichts ein blindes Vertrauen setzen;

Sieh selbst nach deinen Dingen, wenn sie dir sollen wohl gelingen;

Wer die Welt sehen will, muß Augen mitbringen;

Man muß weiter sehen, als die Nase geht.

Deliye iş buyur, arkasından koş koş dur.

Deliye iş buyuran, ardınca kendi gider.

 

اجا ليطخّو كسر مخّو؟!  (სირ. / ლიბან.)

من حكّ ظهري مثل يدي؟       (ლიტ.)

ما سدّ فقرك مثل ذات يدك     (ლიტ.)

اخدم نفسك بنفسك!      (ლიტ.)

عليك نفسك!     (ლიტ.)