თელას ტყავი როცა შეეხდებოდეს, მაშინ შეხადეო

      Comments Off on თელას ტყავი როცა შეეხდებოდეს, მაშინ შეხადეო

There is time for everything;

Everything in <good> season;

All in good time;

The morning to the mountain, the evening to the fountain.

Il y a le temps pour tout;

Chaque âge a ses plaisirs , son esprit et ses mœurs.

De saison tout est bon.

Всякому овощу своё время.

Знай время и место.??

Жни (Вали) овес, как затрещит, отдавай девку, пока верещит.

Время подойдет, так и лед пойдет.

Всякое семя знает свое время.

Man muss der Zeit nicht vorgreifen;

Ein jedes Ding hat seine Zeit;

Ein jedes Ding will Zeit zum Reifen haben;

Ein jegliches hat seine Zeit;

Alles ist gut zu seiner Zeit;

Alles zu rechter Zeit und mit Bedacht, willst du nicht sein ausgelacht;

Man muss der Zeit dienen und folgen;

Alles zu seiner Zeit, Freud’ und daneben Leid;

Jegliches zu seiner Zeit;

Gut Ding will weile haben.

Hitzig ist nicht witzig;

Eile mit Weile!

Wer Eile hat der gehe langsam;

Wer zu sehr eilt, kommt gern zu spät;

Die eilende Hündin wirft blinde Junge;

Schnell und gut sitzen nicht unter einem Hut;

Eilen tut nicht gut.

Her şeyin bir vakti var , horoz bile vaktinde öter.

Bahar gelmeyince bülbül ötmez.

Vakitsiz öten horozun başını keserler.

لكلّ مقام مقال    (ლიტ.)

الأمور ورهونة بأوقاتها   (ლიტ.)

خلى العسل بوكارو لتجى أسعارو    (სირ.)

خلى العسل بوكارو لتجى أسعارو    (სირ.)

كلّ شيء ووقته   (ლიტ.)

كلّ شى وقتو حلو    (სირ. / ლიბან.)

كلّ شى بأوانو زين    (სირ. / ლიბან.)

كلّ ش وقتو حلو    (ლიტ. / ეგვიპტ.)

كلّ شى ووكته (وقته) ياتى    (ერაყ.)

ما أحسن الموت إذا حان الأجل       (ლიტ.)