ხემან მოისხა ხილიო, რაც მამა -ისიც შვილიო

      Comments Off on ხემან მოისხა ხილიო, რაც მამა -ისიც შვილიო

As the tree, so the fruit.

As the old cock crows, so does the young.

Like hen, like chicken (Am.).

Like hen, like children (Br.)

Like mother, like daughter.

Like parents, like children (Br.).

Such bird, such egg (Br.)

Like cow, like calf (Br.)

Tel grain, tel pain

Tel père tel fils

As the old cock crows, so does the young.

Как старый петух кукарекает, так делает и молодой.

Каковы родители – таковы и дети.

Какова яблонька – таковы и яблоки.

Яблоко от яблоньки недалеко падает.

Какое мясо, таков и суп, какие родители, таковы и дети.

Каковы сами, таковы и сани.

Каков Бог, такова ему и свеча.

Каковы где дядьки, таковы и дитятки.

Какова матка, таковы и детки.

Каково деревце, таковы и яблочки.

Каков корень, таков и отпрыск.

Der Apfel fällt nicht weit vom Baum;

Wie der Vater, so der Sohn, wie die Mutter, so die Tochter;

Wie der Baum so die Birne, wie die Mutter, so die Dirne;

Wie der Vogel, so das Ei;

Die Zweige arten nach dem Stamme;

Der Apfel fällt nicht weit vom Baum;

Die Zweige arten nach dem Stamme;

Von böser Kuh kommt kein gutes Kalb.

Kurt yavrusu kurt olur.

Enik büyür it olur, yavşak büyür bit olur.

Çocuğun iyi, kötühuyu anadan gelir.

Armut dalının dibine düşer.

Armut ağacı elma vermez.

Eşek öldü sıpa büyüdü.

Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al.

 

فرخ البطّ عوّام     (ლიტ.)

ابن البطّ عوّام   (ლიტ.)

الحصاة من الجبل   (ლიტ.)

أوّل الشجرة النواة    (ლიტ.)

من الحبّة تنشأ الشجرة    (ლიტ.)

خذ الأصيل ولو كان على الحصير   (ლიტ.)

لا تلد الفأرة إلا الفأرة  ولا الحيّة إلا الحيّة    (ლიტ.)

ابنك ابن أيرك ليس ابن غيرك    (ლიტ.)

أدب الأولاد ورا الباب    (ლიტ.  / სირ. / ლიბან.)

من يشهد للعروسة، قال أمّها وخالتها    (ლიტ. ეგვიპტ.)

بنت الخائضة خوّاضة   (ლიტ.  / სირ. / ლიბან.)

الصبّار يطرح صبيره    (ლიტ.  / ლიბან.)

امسك الوردة وشمها تطلع البنت لامّها (სირ.)

فقير أخد فقيره جابوا شحاده صغيره    (იორდან.)

التين الشّوكيّ يطرح شوك و شجرة التين تطرح تنن      (პალესტ.)

خد بنت الأصول لا زمن يطول    (ეგვიპტ.)

خد الأصيله ونام ع الحصيره    (ეგვიპტ.)