ოჯახი უგონჯოდ არ არისო

      Comments Off on ოჯახი უგონჯოდ არ არისო

Every bean has its black.

Toute fève a son point noir.

Il y a une brebis galeuse dans tous les troupeaux

В семье не без урода.

Не все сосны в лесу корабельные.

В одно перо и птица не родится.

В хлебе не без ухвостья, а в семье не без урода.

In jeder Herde findet sich mal ein schwarzes Schaf;

Unter jedem Dach wohnt ein Ach;

Ein jeder hat sein Kreuz zu tragen.

Ak koyunun kara kuzusu da olur.

Kol kırılır yen içinde, baş kırılır fes içinde.

 

كلّ حارة و لها غجر    (ლიტ.)

كلّ رأس به صداع    (ლიტ.)

بكلّ عشب آثار رعي    (ლიტ.)

لكلّ جيش عراة  وعرام      (ლიტ.)

لكلّ بيت مجار    (ლიტ.)

لكلّ بيت بالّوعة (مجار)    (ლიტ.)

كلّ عيله (عائلة) والها بلّوعه     (სირ.)

لكلّ بيت بلّوعه   (ლიბან.)