ერთი აკვნის ბავშვის სტუმრობას თხუთმეტი ცხენოსნის სტუმრობა სჯობიაო

      Comments Off on ერთი აკვნის ბავშვის სტუმრობას თხუთმეტი ცხენოსნის სტუმრობა სჯობიაო

The unbidden guest is a bore and a pest.

L’invité innatendu est comme un poisson après trois jours il pue.

L’enfatn’est pas gacile à garder.

Лучше пятнадцать всадников в гостях принимать, чем одного младенца.

Ein täglicher Gast ruiniert die Küche.

Wie der Gast ist, so wird die Wurst gebraten.

Wie der Hall, so der Schall.

Ein seltener Gast fällt nie zur Last.

Je lieber der Gast, je voller der Teller.

Wie der Stamm und seine Äste, so der Wirt und seine Gäste (Wandspruch in Berliner Gaststätten).

Bir bebek misafirinden on beş atlı misafir yeğdir

 

ما أسكت الصبيّ أهون ممّا أبكاه     (ლიტ.)