ბოლომდე ამოჭმა

      Comments Off on ბოლომდე ამოჭმა

ხატოვ. დახოცვა, მოკვლა, მოსპოვა, სხვისი გაქრობა და თვითონ გადარჩენა.

Lit: To eat away, to eat up; to gobble; to gulp down

Fig: To eat away; to kill, to ruin.

To dispatch to the next world.

To do somebody in.

Fig: Mordre; immoler, s’entre-tuer, s’entre-égorger, assassiner ;

Abolir, annuler; trucider (colloq).

Lit:Engloutir, avaler.

Fig: Ruiner, anéantir,tuer,détruire.

Съесть до конца, все выесть (досл.)

Погубить, сгубить, загубить

Кончить, порешить, прибить, прикончить Разг.

Лишить жизни (кого-то)– Книжн. покончить, уничтожить физически, умертвить,

кончить, убить

wörtlich: „etwas leer (fr-)essen (ausessen, heraus(fr)essen)“.

übertragene Bedeutung:  j-d hat j-s Geld vertan,  j-s Vermögen aufgezehrt/verzehrt;

j-d hat  j- n zugrundegerichtet, ruiniert, ausgebeutet.

Başkalarının kaybolması hayatta kalmak için.

Mec. Öldürmek,

   أكله على الوجه الأكمل(ლიტ.)

   أكله كلّيّا(ლიტ.)

   أكله كاملا(ლიტ.)