თუ წყვდიადი არ გინახავ, ფასს ვერ დასდებ სინთლესა

      Comments Off on თუ წყვდიადი არ გინახავ, ფასს ვერ დასდებ სინთლესა

Misfortunes never come alone

Не deserves not sweet that will not taste of sour (Am.).

Не deserves not the sweet that will not taste the sour (Br.).

Не is worth no weal that can bide no woe (Br.).

Не knows best what good is that has endured evil (ill) (Br.).

Misfortunes tell us what fortune is (Br.).

One does not appreciate happiness unless one has known sorrow (Am.).

We know the sweet when we have tasted the bitter (Am.).

Who has never tasted bitter knows not what is sweet (Br.)

Qui est en enfer ne sait pas que le ciel existe.

Qui n’a pas passé par le malheur ne sait pas que le bonheur existe.

Не вкусив горького, не узнаешь и сладкого.

Не отведав горькогоне узнаешь и сладкого.

Не узнав горя, не узнаешь и радости.

Кто нужды не видал, тот и счастья не знает.

Не узнав горя, не узнаешь и радости.

Hat die Kuh den Schwanz verloren, so merkt sie erst, wozu er gut gewesen.

Gesundheit schätzt man erst, wenn man krank ist.

Wenn der Brunnen trocken ist, schätzt man erst das Wasser.

Wenn die Kuh den Schwanz verloren hat, merkt sie erst, wozu er gut war.

Der Gesunde weiß nichts  von seinem Reichtum.

Dert gider ama yeri boş kalmaz.

ما بتعرف خيرو  لتجّرب غيرو   (სირ. / ლიბან./  იორდან. / ეგვიპტ….)