ანგელოზების დაფრთხობა

      Comments Off on ანგელოზების დაფრთხობა

ხატოვნ. შეშინება, ჯავრის ამოყრა, დამარცხება.

Lit. To scare away the angels, to fighten off/away the angels.

Fig:To scare somebody; to vent fury on somebody;  to pour out the vials of wrath on somebody (ironically), to defeat somebody.

Donner chair de poule, faire peur, flanquer la frousse à (qn)

Déverser sa mauvaise humeur sur qn.

Vaincre; triompher; tomber, défaire;

Avoir le pompon, rosser, tenir le pompon, enfoncer (colloq).

Lit.Dissiper les anges.

Fig:Faire peur à qu’un, angoisser,effrayer, combattre.

Отпугнуть/распугать ангелов (досл.)

Нагнать/навести страха

Стращать Прост.

Дрожать от страха

Натерпеться страху

Страх берёт (забирает)

Устрашить

Привести в (страх, содрогание, ужас, трепет),

wörtlich: « J-s Engel aufschrecken/scheu machen/einschüchtern».

übertragene Bedeutung: an j-m Rache nehmen/üben;

an j-m Vergeltung üben;

J-m fällt das Herz in die Hosen;

J-m dreht sich das Herz im Leibe (her)um;

sich an j-m  rächen, j-m heimzahlen, j-n erschrecken, besiegen.

Mec. Korkutmak. Yenmek.

معنى حرفيّ:    إرعاب الملائكة

معنى مجازيّ:   تخفيف \ إرعاب \  تنكيل \ فوز على

 ألقى الرعب في قلب شخص        (ლიტ.)