პატარა თუ არ დაიბადა დიდი როგორ იქნებაო

      Comments Off on პატარა თუ არ დაიბადა დიდი როგორ იქნებაო

The beginning off all things are small

Если не родился, то и не вырастешь.

Все начинается с малого.

Der Falter vergisst, dass er eine Kohlraupe war.

Alte Kuh gar leicht vergisst, dass sie ein Kalb gewesen ist.

Her çok azdan.

 

إنّما القرم من الأفيل     (ლიტ.)

ما اجت كلّ الدنيا في يوم واحد    (სირ.)