ზოგჯერ გარდასული მწარე დღეც ტკბილად მოსაგონარიაო

      Comments Off on ზოგჯერ გარდასული მწარე დღეც ტკბილად მოსაგონარიაო

That which was bitter to endure may be sweet to remember

Parfois on se souvient bien même de mauvais souvenir.

Оставшийся в прошлом горький день иногда хорошо вспоминается.

Что раньше было горьким, со временем может стать сладким.

Vergoldete Pillen sind auch bitter.

Aus einer bitteren Quelle fließt kein süßes Wasser.

Geçen zaman geri gelmez.

 

في بعض الأحيان ذكريات الماضى مرّه تحوّل إلى  حلوة     (ლიტ.)