ანკესის გადაგდება

      Comments Off on ანკესის გადაგდება

ხატოვ. ცდა ვისიმე ან რისამე ხელში ჩასაგდებად (მოტყუებით, ცბიერობით).

Lit: To throw a fishing rod into the water.

Fig: To try to outwit, delude somebody, using a cunning ruse/trick;

Lit: Lancer une ligne de peche rattachée à un hameçon.

Fig:Essayer de rouler, duper, tromper qu’un pour atteindre son but.

Забросить/закинуть удочку (для ловли рыбы) (досл.)

Забросить/закинуть удочку – перен. Разг.Ирон.  Осторожно намекать на что-либо с целью разузнать обстановку, выяснять, разузнавать предварительно что-либо; попытаться.

wörtliche und  übertragene Bedeutung: nach j-m / etwas  die Angel auswerfen

(j-m gegenüber eine List anwenden).

Suya bir olta atmak.

Mec.Biri  kurnazlıkla, hileyle eline almak için bir deneme.

       ناوَرَ وداور لكى… (ლიტ.)

      طرح الصنّارة  (ლიტ.)

        نصب له فخّا  (ლიტ.)

       دبّر له مقلبا (ლიტ.)

      تصيّد (بالصنّارة)(ლიტ.)