ანწუხზე აგება

      Comments Off on ანწუხზე აგება

ხატოვნ. უზომოდ დატანჯვა, წამება, გვემა. (ანწუხი გახურებული, მოგრძო რკინაა).

Lit: To impale

Fig: Torture, torment.

Lit:Empaler

Fig:Torture, supplice.

Посадить на кол – Устар. Старинный способ казни.

Посадить на кол — бизнес жарг. выражение, характеризующее неудачный итог операций.

Посадить на кол – жесточайшая пытка, издевательство, мучение.

wörtlich: « j-n durchbohren, auf einen glühenden eisernen spitzigen Pfeil stecken, aufspießen».

übertragene Bedeutung: j-n quälen, foltern, martern.

Mec. Istırap çektirmek, eziyet etmek,işkence etmek.

      أذاقه مرّ العذاب(ლიტ.)

      أتعب للغاية(ლიტ.)