ჩიტმა ამბავი მომიტანა

      Comments Off on ჩიტმა ამბავი მომიტანა

A little bird told me.

Mon petit doigt me l’a dit.

Mon petit oiseau me l’a dit

Птичка на хвосте принесла.

Слухом земля полнится.

Сорока на хвосте весть принесла.

Wer gute Nachricht bringt, ist stets willkommen.

Wer gute Nachricht bringt, klopft stark an.

Wer gute Nachricht bringt,  kommt nie zu spät.

Wer früh aufsteht, kann viel erfahren.

Was zwei wissen, erfahren hundert.

Kuş haberi getirdi.

العصفوره خبّرتنى    ( სირ.)