ქარიშხალი ჭიქა წყალში

      Comments Off on ქარიშხალი ჭიქა წყალში

A Storm in a tea-cup.

Une tempête dans une tasse à thé.

Буря в стакане воды.

Много шума из ничего.

Sturm im Glas.

Fırtına bir bardakta.

إنّما هو كبرق الخلب    (ლიტ.)

تمخّض الجبل وولد فأر     (ლიტ.)

الجنازة كبيرة والميت فأر     (ლიტ. /სირ.)

الجنازه حارّه والميت كلب      (ერაყ.)