ძირს არაფერი დაუვარდება

      Comments Off on ძირს არაფერი დაუვარდება

ხატოვ. ხელმოჭერილია, სხვას არაფერს მისცემს, არ დაეხმარება გაჭირვებულს, თავისკერძოა.

Lit: One throws nothing away..

Fig: Miser, penny-pincher, skinflint.

Lit: Qui ne jette rien, ne laisse tomber rien.

Fig:Avare, grippe-sou, radin.

Ничего из рук не выронит/выпустит (досл.)

Снега зимой не выпросишь – Разг. Презр. об очень жадном, скупом человеке.

В крещенье льда не выпросишь

Жадный

За копейку удавится Разг. Пренебр.

Зажимистый

Огня взаймы не выпросишь

Прижимистый, скупой, скряга, жмот Разг. Пренебр.

wörtlich: « sich etwas festhalten (nicht aus der Hand lassen),  mit der Hand packen, etwas fest in der Hand halten ».

übertragene Bedeutung: sparsam sein; sein Geld festhalten; knauserig sein.

Aç gözlü

يده ناشفة       (ლიტ.)

جمدت يده      (ლიტ.)

جمدت كفّه      (ლიტ.)

        غُلّت يده ألى عنقه (ლიტ.)

       حريص على شيء   (ლიტ.)

       ما بيطلع عن القرش (სირ. / ლიბან.)