ას თვალს და ას ყურს გამოიბამს

      Comments Off on ას თვალს და ას ყურს გამოიბამს

ხატოვ. ძალიან ყურადღებით იქნება

To be very attentive; to prick one’s ears.

Très attentive

Глядеть в оба

Не зевать

Быть на чеку

wörtlich: « Augen und Ohren aufmachen/auftun, auf Empfang stellen“.

übertragene Bedeutung: Augen und Ohren aufmachen/auftun, sehr aufmerksam

sein.

Dört gözle bakar, Kulağı delik, kulağı kirişte. Tetikte bulunur.

        (يكون) بألف عين وعين    (ლიტ.)

        (يكون) بعين الانتباه (ლიტ.)

        (يكون) بعين بصيرة (ლიტ.)

      انتهم بعينيه (ლიტ.)

      أكله بعينيه(ლიტ.)

      تفرّس بعينيه في(ლიტ.)