ცოდნა სამოთხეა, არცოდნა-ჯოჯოხეთიო

      Comments Off on ცოდნა სამოთხეა, არცოდნა-ჯოჯოხეთიო

Knowledge is light, ignorance is darkness.

Learning is the eye of the mind, learning makes people wise.

La connaissance est la lumière, l’ignorance est l’obscurité.

Ученье – свет, неученье – тьма.

Ученье – красота, а неученье – слепота.

Больше узнаешь – сильнее станешь.

У пространства нет размера, а у знаний нет предела.

Ум разумом крепок.

Знание – сила.

Наукой свет стоит, а ученьем люди живут.

Wissen ist Macht;

Nichts wissen ist keine Schande,  aber nichts lernen wollen;

Der Halbgebildete ist schlimmer als der Unwissende;

Man lernt, solange man lebt;

Zum Lernen ist niemand zu alt;

Der Mensch lernt nie aus;

Zum Lernen ist keiner zu alt.

Bilen ile bilmeyen bir olmaz.

Bilen ile bilmeyenin hali bir midir?

 

 

ما الناس إلا أكمة وبصير      (ლიტ.)

العلم في كلّ زمن له قيمة وثمن   (ლიტ.)

العالم في أهله مثل الكعبة عند أهل مكّة       (ლიტ.)

قلّدها عالم واطلع منها سالم   (ლიტ.)

لا يشبع عالم من علم حتى يكون منتها الجنّة        (ლიტ.)

من أحسن السؤال علم     (ლიტ.)

يعيش المعلّم يتعلّم     (ლიტ.  / სირ. / ლიბან.)

بيموت المعلّم وهو بيتعلّم      (იორდან.)

ما حدا من بطن أمّه متعلم         ( ეგვიპტ. / სირ. / ლიბან. / ერაყ.)

يا قارى العلم عند الجاهلين حرام    ( სირ.)

اللى يعرف يعرف واللى ما يعرفش يقول كف عدس      ( ეგვიპტ.)

اِضرب الطينة في الحيط، إن ما لزقت علمت    (ეგვიპტ.)

ما وعظ امرأ كتجاربه   (ლიტ.)

التجارب ليست لها نهاية والمرء منها في زيادة     (ლიტ.)

من لا يجرّب لا  يخطئ غرضه/ يغلط أبدا      (ლიტ.)

طول التجارب زيادة في العقل    (ლიტ.)

السعيد من وعظ بغيره    (ლიტ.)

بعد كلّ  خسر كيس    (ლიტ.)