აძაღლება

      Comments Off on აძაღლება

პირდ. ძაღლს დამსგავსება. ხატოვ. ადამიანური ყოფის წართმევა, ძაღლის მდგომარეობამდე მისვლა, დაღუპვა.

Lit: To resemble a dog.

Fig: A miserable existence, a life full of troubles or unhappiness: dog’s live; lousy life.

Lit:Ressembler à un chien.

Fig:Une existence misérable,une vie pleine d’excitations, de souffrance,de tristesse, d’ennuis

Стать похожим на собаку (досл.)

Потерять человеческий облик

Низко пасть

Покатиться по наклонной плоскости  – Экспрес. Терять ранее присущие кому-то положительные качества, достойный образ жизни.

Покатиться под откос  Экспрес.

Оскотиниться – Разг. Презр. стать подобным скоту, отупеть, потерять нравственный облик человека.

Обрасти/зарасти мохом, одичать/задичать,  опуститься, потерять человеческий

образ,  пасть.

wörtlich: « zum Hunde geworden ».

übertragene Bedeutung: verbissen. erbittert, erbost werden.

Köpeğe benzemek. Mec. Köpeğin durumuna düşmek.

    معنى حرفيّ \ معنى مباشر:      شابه كلبا

معنى مجازيّ:      أفقده العيشة الانسانيّة

     عيشته عديم الانسانيّة  (ლიტ.)

   (أصبح)  معاشه  غير الانسانيّ(ლიტ.)

     حالت عنه السعادة (ლიტ.)