რკინა მანამ დაჭედე, სანამ ცხელიაო

      Comments Off on რკინა მანამ დაჭედე, სანამ ცხელიაო

Strike while the iron is hot.

Il faut battre le fer pendant qu’il est chaud.

Куй железо, пока горячо.

Лови Петра с утра, а ободняет, так провоняет.

Не дорог час временем,а дорог улучкой;

Час упустишь, годом не наверстаешь.

Куй железо, пока кипит.

Жнут поле в пору.

Обед тогда варят, когда дрова горят.

Коси коса, пока роса.

Надо веять, пока ветер веет.

Когда пир, тогда и песни.

Пролетела пуля, не вернется, прошла пора, другой не дождешься.

Старики вымерли – нас не дождались; молодые родились – нас не спросились.

Не нажить тех дней, кои прошли. Пролетела пуля – не вернется.

Какова ни будь красна девка, а придет пора – выцветет.

Лови момент.

Жнут поле в пору.

Тогда пляши, когда играют.

Когда дрова горят, тогда и кашу варят.

Тогда пляши, когда играют.

Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist;

Schmiede das Eisen so lange es glüht;

Vorgebaut ist gut  gebaut;

Im Sommer spricht man  vom Schlitten und im Winter fährt man darauf;

Man muss Heu machen, während die Sonne scheint.

Demir tavında/kızgın iken dövülür.

Demir tavında,dilber çağında.

اطرق الحديد ما دام ساخنا    (ლიტ.)

طروق الحديد ما دام حاميا   (სირ.)

اطرق الحديد وهو حام   (ლიტ.)