კაცმა რომ კაცი გაიცნოს ცხრა ფუთი მარილი უნდა შეჭამოსო

      Comments Off on კაცმა რომ კაცი გაიცნოს ცხრა ფუთი მარილი უნდა შეჭამოსო

Before you make a friend eat a bushel of salt with him.

Before you choose (make) a friend, eat a bushel of salt with him (Br.).

Before you make a friend eat a peck of salt with him (Am.)

On connait le véritable ami dans le besoin.

Не спожив, друга не узнаешь.

Друга узнать – вместе пуд соли съесть.

Не спожив, друга не узнаешь.

Человека узнаешь, когда пуд соли с ним съешь.

Чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли съесть.

Человека узнать куль соли с ним съесть.

Ehe du den Scheffel Salz mit dem neuen Bekannten verzehrst,darfst du nicht leichtlich ihm trauen (Goethe).

Nicht in drei Tagen, sondern erst in drei Jahren erkenne den Freund.

Adamı iyice tanımak için onunla dokuz litre tuz yemelisin.

 

 

ملح وزاد (ერაყ. )

خبز وملح      (სირ. / ლიბან.(

بينتنا خبز وملح      (სირ.(

مالو هون خبزة (სირ.(

أكل زادو ( ლიბან.(