ის ხუმრობა შევარცხვინე, რომელშიც სიმართლე არ ურევიაო

      Comments Off on ის ხუმრობა შევარცხვინე, რომელშიც სიმართლე არ ურევიაო

In every joke there’s a grain of truth;

There is many a true word spoken in jest;

Many a true word is spoken in jest (Am., Br.).

Half in jest, whole in earnest (Am.).

Many a truth is spoken in jest (Am.).

A truth is often told in a joke (Am.)

Dans chaque plaisanterie il y a un grain de vérité;

В каждой шутке есть доля правды.

В шутку сказано, да всерьез задумано.

Ernst mit Scherz trifft das Herz.

Es ist ein armer Scherz, der nicht etwas Ernst enthält.

Im Scherz klopft man oft an und im Ernst wird aufgetan.

Mit Ernst ist nicht gut scherzen.

Aus Scherz kann leicht Ernst werden.

Şakanın yarısı sahidir.

ربّ مزح في غوره دجّ    (ლიტ.)

تحسبو جدّا وهو مازح        (ლიტ. / ერაყ.)

لا تمازح الشريف فيحقد عليك ولا الدنيء فيجترئ عليك (ლიტ.)

المزاحة تذهب المهابة    (ლიტ.)

المزاح سباب النواكى     (ლიტ.)

المنة تهدم الصنيعة     (ლიტ.)