უფასო მუშას პურს არ დააყვედრებენო

      Comments Off on უფასო მუშას პურს არ დააყვედრებენო

The workman is worthy of his hire.

La maison fermée au pauvre s’ouvrira au médecin.

Traduction : On ne  compte pas le pain aux ouvriers gratuits.

Лошадь – человек (безответный работник либо глупый).

Если не платишь, то хоть не попрекай.

Службу за службу верстать (т.е. услугу).

Каков работник – такова ему и плата.

Работнику работа, хозяину забота.

Дайте наёмному работнику его плату прежде, чем высохнет его пот (араб.).

Договор дороже денег.

Das Pferd ist seines Futters wert.

Einem geschenktem Gaul schaut man nicht ins Maul.

Was man umsonst gibt, ist gut genug.

Umsonst ist immer genug.

Irgat parasız pulsuz olur ama, yemesiz içmesiz olmaz.

 

الأجزاء من جنس العمل (ლიტ. )

الدنيا قروض ومكافات     (ლიტ. )

تجازي القروض بأمثالها    (ლიტ. )

شيّلني وأنا أشيّلك  (ლიტ. / ეგვიპტ.)

احفظني أنفعك       (ლიტ. )

القفه اللى لها ودنين يشيلها اتنين     (პალესტ.)

اشهد لى بكحكه أشهد لك برغيف   (სირ.)

لا يعجز القوم إذا تعاونوا    (ლიტ.)

كوم (قوم) التعاونات ما ذلت     (ერაყ.)

ازرع تال ومرحوعه النا     (ერაყ.)

جزنا من العنب ونريد سلٌتنا    (ერაყ.)

ارك والتح والثوب مشلتح  (ერაყ.)

اتعب يا شجي للنايم منتجي!   (ერაყ.)