როგორც ნათქვამ სიტყვას, ისე გასროლილ ტყვიას ვერ მიეწევიო

      Comments Off on როგორც ნათქვამ სიტყვას, ისე გასროლილ ტყვიას ვერ მიეწევიო

There is no overtaking the shot once fired

La bale tirée est la plus rapide.

Высреленной пули не догонишь.

Выстрелив, пулю не схватишь, а слово, сказав, не поймаешь.

Выпустил словечко, не догонишь и на крылечке.

Выстреленная пуля назад не возвращается.

Вылетевшее слово и на четверке лошадей не догонишь.

Сказанное слово — выстреленная пуля.

Eine abgefeuerte Kugel kannst du nicht wieder einfangen, ein ausgesprochenes Wort nicht wieder zurücknehmen.

Ein gesprochen Wort und ein geworfener Stein kehren nicht wieder in ihren Schrein.

Atılan ok geri dönmez.

 

الكلام سهم نافذ لا يمكن رده  (ლიტ.)

مطرح ما تطلع الكلمه تطلع الروح   (ეგვიპტ.)

الكلام مثل الطعام     (ლიტ.)

الكلام طعام   (ლიბან.)

الكلام بينذاق متل الطعام   (სირ. / ეგვიპტ.)

ذوق الكلام متل الطعام     (იორდან.)