ჭკვიანთან ჩხუბი გერჩიოს ბრიყვთან ქორწილსაო

      Comments Off on ჭკვიანთან ჩხუბი გერჩიოს ბრიყვთან ქორწილსაო

Better have hard fare with good man than feast with bad.

Querelle avec un sage   vaut mieux que se marier avec un sot.

Уж лучше с умным поругаться, чем с глупым обвенчаться.

Где глупый кичится – умный отмолчится.

Где умному горе, там глупому веселье.

Глупый осудит, а умный рассудит.

Глупый киснет, а умный все промыслит.

Die Freundschaft des Weisen ist besser als die Freundschaft des Toren.

Akıllılarla ağlamak, ahmaklarla gülmekten iyi.

 

من سعادة المرء  يكون خصمه عاقلاً   (ლიტ.)

ليست عداوة حمقى بأضرّ من صداقتهم   (ლიტ.)

عدو عاقل خير من صديق  جاهل  (ეგვიპტ.)

(ظنّ) العاقل اصدق من يقين  الجاهل ضن  (იორდან.)

عدوّ عاقل ولا صاحب  جاهل   (სირ. / ლიბან.)

ألف عدوّ ولا صديق جاهل   (ლიტ. /ერაყ.)