თვალსშეჩვეული საშიშად აღარ გამოიყურებაო

      Comments Off on თვალსშეჩვეული საშიშად აღარ გამოიყურებაო

Constant exposure to dangers will breed contempt for them.

La chevrette n’a pas peur de cornes de sa mère.

Danger habitué ne fait plus peur.

К чему привыкнешь, того не боишься.

Кого боюсь – поскорее ряжусь, а кого не боюсь – поворачиваюсь.

К чему привыкнешь, от того и ремнем не оторвешь.

Если боишься – не делай, если сделал – не бойся.

Боишься — не делай, делаешь — не бойся.

Was einer gewohnt ist, das kommt ihn nicht sauer an;

Alte Gewohnheit ist stärker als Brief und Segel;

Wer das Reiten gewohnt ist, dem ist das Gehen sauer;

Wer bei dem Schmiede wohnt, gewöhnt sich ans Hämmern;

Alte Gewohnheit ist stärker als Brief und Segel.

Alışmış kursak bulamacını ister.

Alışan can durmaz.

 

كلّ شىء عادة حتّى العبادة   (ლიტ. / ეგვიპტ. / ლიბან. / სირ.)

الحسن أحمر   (ლიტ.)

حبّك الشيء يعمى ويصمّ   (ლიტ.)