რომელი სულიერი იტყვის – დედაჩემი არ ვარგაო

      Comments Off on რომელი სულიერი იტყვის – დედაჩემი არ ვარგაო

Each bird likes his own nest best (Am.).

Every bird likes its own nest (Br.).

Every bird thinks her  /own/ nest beautiful (thinks his nest best) (Br.).

Every man likes his own thing best (Br.)

Chaque oiseau aime son propre nid

Всяк кулик свое болото хвалит.

Каждая курица свой насест хвалит.

Каждая сорока своё гнездо хвалит.

Всякий купец свой товар хвалит.

Всякий цыган свою кобылу хвалит.

Всяк своё хвалит.

Глупа та птица, которой гнездо свое не мило.

Хоть по уши плыть, да дома быть.

Свой быт милее.

В своем болоте и лягушка поет.

Всякая сосна своему бору шумит.

В семье и каша гуще.

Mancher hält seine eigenen Gänse für  Schwäne.

1.Ein schlechter Vogel, der sein eigenes Nest beschmutzt;

Man muss sein eigen Nest nicht beschmuzen;

Einem jeden Vogel gefällt sein Nest;

Wo der Hase geworfen wird, will er bleiben;

Ost und West, daheim  am  best;

2.Jedem gefällt das Seine;

Jedem ist sein Liebchen schön, wär’s ohne Zähne;

Mancher hält seine eigenen Gänse für  Schwäne;

Jede Krähe findet ihre Jungen für schön;

Jede Mutter lobt ihre Butter;

Jeder hält seine Eule für einen Falken;

Jeder Krämer lobt seinen Kram;

Yoğurdum( ayranım) ekşidir diyen olmaz.

Yoğurdum karadır diyen olmaz.

 

ما حدا بيقول عن زيتو عكّر  ( სირ.)

ما حدا بيقول عن أمّو شرموطة  (ლიბან. / სირ.)

ما حداش ينادي عن زيت عكّر   ( ეგვიპტ.)