უდროოდ დაღუპული

      Comments Off on უდროოდ დაღუპული

Fig: Prematurely deceased; untimely deceased

To be brought to an early grave, die an early die.

Fig: Décédé jeune, mort jeune.

Без времени скончавшийся

Безвременно ушедший, почивший (устар.) – рано умерший

J_d ist vorzeitig, ungelegen, zur unrechten Zeit, früh  gestorben.

Doğmadan önce ölünmüş.

معنى مجازيّ:  

مات بموت الزؤام     (ლიტ.)

مات بموت الأبيض         (ლიტ.)

     ما شاف الدنيى (الدنيا) (სირ. / ლიბან.)