ასში ერთხელ ჩავიგდე რთველი

      Comments Off on ასში ერთხელ ჩავიგდე რთველი

Fig: To be seldom happy; Have no hope for better.

To have rare luck.

Fig: Il est rare que je sois heureux.

Ничего не меняется в лучшую сторону

Аутсайдер (разг.)

Лузер (разг., жарг., неол.)

Sehr selten lächelt mir das Glück. (wörtlich: Sehr selten erfreut mich die Weinlese);

Das ist ein hartes, schweres Brot;

Selten fett, manchmal mager, manchmal überhaupt nichts mehr;

Satt werden wir nicht und hungers sterben tun wir nicht.

Geri gitti

كالطبل قد تعوّدت اللطام    (ლიტ.)

   قبل السحاب أصابني الوكف (ლიტ.)

     إنّما أُكلت يوم أكل الثور الأبيض(ლიტ.)

   عفّى عليه الزمن(ლიტ.)

    طحنته الأيام   (ლიტ.)

    أكل عليّ الدهر وشرب      (ლიტ.)

شربت الصاب والعلقم             (ლიტ.)

     (أنا) عديم البخت   (ლიტ.)

       (أنا) غير موفّق (ლიტ.)

       (أنا) سيّئ الحظّ (ლიტ.)

       سوء البخب       (ლიტ.)

       سوء الحظّ (ლიტ.)

      حضّى (حظّي) عاطل (სირ. / ლიბან.)

       حياة شظفة(ლიტ.)

      عثر جدّه (ლიტ.)

      عثار الجدّ (ლიტ.)

      الجدّ العاثر (ლიტ.)

      الحظّ العاثر (ლიტ.)