სხვისი ბარგი

      Comments Off on სხვისი ბარგი

(კატეგორია: სხვისი საზრუნავი)

ხატოვ. სხვისთვის საჭირო, სხვისთვის საზრუნავი.

Fig: It is not my problem;  (it is )not up to me  to decide;

Fig: Fardeau d’autrui; besace d’autrui.

Fig: Fardeau d’autrui; Les ennuis, les soucis d’autres personnes.

Чужая ноша

Чужие проблемы

wörtlich: « fremde Last » (Sachen, Bagage, fremdes Gepäck, Zeug).

übertragene Bedeutung: (Das ist) überflüssige, unnütze Last/Bürde; (Das ist)

Gegenstand der fremden Sorge. (Das ist) nicht von mir zu betreuen.

Başkasının yükü. Armut piş, ağzıma düş diye.

معنى حرفيّ :     البضائع للآخر

معنى مجازيّ:   (هذه) الشواغل للآخر

     هذا انشغال باله (للآخر)(ლიტ.)

     هذا ليس شغلي (للآخر)(ლიტ.)

  هذا لا يعنيك (الشغل للآخر)(ლიტ.)

  هذا الأمر لا يمتّ إليّ (بصلة) (ლიტ.)