ბზე ხომ არ მიჭამია

      Comments Off on ბზე ხომ არ მიჭამია

ხატოვ. პირუტყვი ხომ არა ვარ (ბზის მჭამელი), შეუსმენელი, გაუგებარი, არაფრის მნახველი ხომ არა გგონივარ.

We are not animals either

Fig: Not to be a fool; not to be an easily fooled person; not to be a person to be laughed at;

Not to be worse than some other person;  not to be stupid and to know oneself what to do.

The fly sat upon the axle-tree of the chariot-wheel and said, What a dust do I raise! (Br.).

How we apples swim! (Am.); we got the coach (Am.); we got the coach up the hill (Br.).

“We hounds killed the hare,” quoth the lap dog (Br.).

We killed the bear (Am.)

Lit: Nous ne sommes pas sauvages

Fig:On n’est pas imbécile, idiot, facilement à tromper

Чего я там не видал.

(Что я) белены объелся?

Ум за разум зашел.

wörtlich: « Ich habe doch keine Spreu/kein Stroh gegessen ».

übertragene Bedeutung:  Ich bin doch kein Vieh, nichtssehend und schwer von

Begriff, starrsinnig.

Mec. Sığır değilim ben.

معنى مباشر:   لسنا من المواشي

معنى مجازيّ:    ولسنا من جهلاء؟!

ولسنا من الجهل  بحيث نفكّر  في ذلك        (ლიტ.)

      لا يجهل هذا انسان؟! (ლიტ.)

      لا يجهل هذا واحد (منّا)! (ლიტ.)