განიავება

      Comments Off on განიავება

(კატეგორია: უყაირათოდ დახარჯვა)

ხატოვ. ნიავს გატანება ქონებისა, გაფლანგვა სიმდიდრისა, უგზო-უკვლოდ ხარჯვა სარჩო-საბადებლისა, დაფანტვა დოვლათისა.

Fig: To squander one’s fortune;   to guzzle one’s fortune;

Fig:Gaspiller sa fortune; engloutir sa fortune

Пустить на ветер – бесцельно тратить, транжирить.

Все спустить.

Wörtlich: « etwas (Getreide) worfeln, schwingen ».

übertragene Bedeutung: J-m sein Vermögen vertun/verschleudern/vergeuden;

etw in alle vier Winde verstreuen.

Mec. Servet zimmete geçirilmek.Zimmetine geçirme.

       عاث في ماله(ლიტ.)

         خسر ماله(ლიტ.)

       تبذير المال (ლიტ.)

المال  بجران الحماميم      (ლიბან. / სირ. )

ضيّع أدراج الرياح     (ლიტ.)

بعثر بغير حساب     (ლიტ.)

رمى في الهواء     (ეგვიპტ.)