გველის წიწილა

      Comments Off on გველის წიწილა

–ხატოვ. ავი, მოღალატე. დაუნდობელი ადამიანი.

Lit:A young snake.

Fig:  A wicked, evil, merciless, ruthless person.

Lit:Un petit serpent

Fig: Une personne impitoyable, cruelle, insensible, inhumaine

Змееныш –  разг. сниж.  хитрый, злобный человек (употребляется как бранное слово).

Wörtlich: « das Schlangenjunges ».

übertragene Bedeutung: ein böser, verräterischer, erbarmungsloser Mensch.

Yılanın yavrusu. Mec. Hain, zalim bir adam.

معنى حرفيّ :     حيّة  صغيرة

معنى مجازيّ:     خبيث \ شرّير \ لئيم \ خائن

        طفل لئيم(ლიტ.)

       إنسان خبيث (ლიტ.)

       إنسان لئيم (ლიტ.)

       امرأة ناشرة لئيمة (ლიტ.)

       إنسان شرّير (ლიტ.)

       شرير الخلق (ლიტ.)

      عن سوء القصد  (ლიტ.)

      ضعيف القلب  (ლიტ.)

      ضعيف الروح (ლიტ.)

      قاسى القلب (ლიტ.)

      حلّ نفسه بنفسه   (ლიტ.)

       (انقلب إلى)  وحش مسعور (ლიტ.)

( هو) وحش \ حيوان ضار (ლიტ.)

   ( هو) وحش \ حيوان مفترس  (ლიტ.)

   طرح القلب جانبا (ლიტ.)

  واسع الحيلة \ الاحتيال  (ლიტ.)

    واسع الاحتيال (على)  (ლიტ.)