გორა-გორა

      Comments Off on გორა-გორა

(კატეგორია: უამრავი)

ხატოვ. აუარებელი, სულ ბევრი.

Fig: Countless, innumerable, numberless.

Fig:Innombrable, beaucoup trop,

Тьма-тьмущая, уйма, пропасть, несметное число.

Wörtlich: « wie kleine Berge, Hügel ».

übertragene Bedeutung: sehr viel; eine Menge;

aufgehäufter Haufen (z.B. Früchte).

Mec. Çok, birçok.

معنى حرفيّ \ معنى مباشر :     مثل تلال

معنى مجازيّ :  كثير جدّا \ كثرة من… \ وفرة \ كمّيّة كبيرة

حصد محصولا حسنا    (ლიტ.)

  جمع طاقة من الزهور    (ლიტ.)

   أكثر بكثير من…(ლიტ.)