გულის ამოსკვნა

      Comments Off on გულის ამოსკვნა

ბევრი ტირილი, ქვითინი, გულის ამოჯდომა.

To cry, to weep; to sob; to cry one’s eyes out

Sangloter; pleurer

Сердце надорвать от плача, сердце чуть не выскочило от плача.

Wörtlich: « J-m stemmt sich oder drückt das Herz gegen die Kehle ».

übertragene Bedeutung:  J-d schluchzt,  weint, stöhnt   laut;

J-d ist ausser sich (D) vor  Erregung.

Kalbi parçalanmak.

       استرسلت في بكاء (ლიტ.)

بكى بحرقة     (ლიტ.)

بكى بكاء مرّا       (ლიტ.)

دمع القلب     (ლიტ.)

دمّاع القلب    (ლიტ.)

بكّى بقلبو     (სირ. / ლიბან.)

تأثّر حتّى دمعت عيناه       (ლიტ.)

تأثّر حتّى دموع       (ლიტ.)

أثر في العواطف     (ლიტ.)

   متأثّر في العواطف   (ლიტ.)

      بلّل الفقيدة بدموعه(ლიტ.)