გულის ამოკვნესა

      Comments Off on გულის ამოკვნესა

ხატოვ. სლუკუნით ტირილი, გულამომჯდარი ტირილი.

To cry, to weep; to sob; to cry one’s eyes out

Sangloter; pleurer

Плакать с надрывом, плакать навзрыд, рыдать.

Wörtlich: « Einen Knoten in sein Herz machen“.

übertragene Bedeutung:  heftig weinen;

beim Weinen schluchzen,  laut stöhnen;

ausser sich (D) vor  Erregung sein.

Kalbe işlemek.

       استرسلت في بكاء (ლიტ.)

بكى بحرقة     (ლიტ.)

بكى بكاء مرّا       (ლიტ.)

دمع القلب     (ლიტ.)

دمّاع القلب    (ლიტ.)

بكّى بقلبو     (სირ. / ლიბან.)

تأثّر حتّى دمعت عيناه       (ლიტ.)

تأثّر حتّى دموع       (ლიტ.)

أثر في العواطف     (ლიტ.)

   متأثّر في العواطف   (ლიტ.)

      بلّل الفقيدة بدموعه(ლიტ.)