გულის გაკეთება

      Comments Off on გულის გაკეთება

ხატოვ. გამხნევება. ნუგეშისცემა, წაქეზება.

To encourage; to bloster; to cheer up;  to console; to condole with; express sympathy

Encourager, consoler;

Привести сердце в порядок (досл.).

Ободрить, поддержать в трудную минуту, придать уверенности, поднять дух Разг.

Wörtlich: « J-m das Herz  (wieder)gutmachen“.

übertragene Bedeutung: J-n trösten/aufrichten;

J-n ermutigen, anfeuern, anspornen;

J-n (be)schützen/verteidigen/protegieren/fördern.

Mec. Tesseli etmek.Cesaret vermek.

ქრისტიან არაბებთან ზოგადად ნუგეშისცემის გამომხატველი ფორმულა:

 نسأل لعائلة الفقيد الصبر والسلوان!    (ლიტ.)

ზოგადად არაბებში ჭირისუფალთან  თანაგრძნობის  (მწუხარების გაზიარების) გამომხატველი ფორმულა:

نطلب للعائلة العزاء والسلوى!    (ლიტ.)

    قدّم تعازيه بمناسبة … (وفاة)  (ლიტ.)

عبّر عن السلوى (في…)     (ლიტ.)

بحث عن السلوى (في…)     (ლიტ.)

    أخذه في باله(ლიტ.)

        خد في باله(ეგვიპტ.)

        حطّ في بالو(ლიბან. / სირ.)

     لقى آذنا صاغية(ლიტ.)

قلبا وقالبا     (ლიტ.)

    وضع كلّ همّه في… (ლიტ.)

كلّ همّه في…   حطّ    (ეგვიპტ. / სირ. / ლიბან.)