ბორკილები შეახსნა

      Comments Off on ბორკილები შეახსნა

გამოსავლის მოძებნა, გასაღების მოძებნა, თავისუფლების მინიჭება

To solve a problem, to find a way out of something; to find a hole; to fit a key (to); to try a key (to).

Arriver à sortir de

Trouver une issue à une situation.

Снять оковы/кандалы/наручники.

Подбирать ключи.

Wörtlich: „J-n von seinen Fesseln befreien.“

übertragene Bedeutung: Einer, der sich von seinen Fesseln befreit;

auf der Suche eines Auswegs/Ausgang sein (nach);

Anahtarını buldu.

حلّ العقدة  (ლიტ.)

رتق فتوقه  (ლიტ.)

 (كانت) الأمور في نصابها    (ლიტ.)

(أصبح) الأمر في نصابه    (ლიტ.)

الأشيا (الأشياء) معدن     (ეგვიპტ.)

ميت (ميئة) فل واربعتاشر (أربعة عشر)    (ეგვიპტ. / სირ. / ლიბან.)