გულში ჩაბეჭდვა

      Comments Off on გულში ჩაბეჭდვა

(კატეგორია: მტკიცედ დამახსოვრება)

მტკიცედ დახსომება, არდავიწყება.

To imprint / impress / engrave in one’s memory; to engrave on(upon) one’s memory;

To engrave in one’s mind

Graver, imprimer

Отпечаталось в памяти, запечатлелось, врезаться в память, фиксироваться в памяти, застрять в голове Разг., сохраниться в памяти, удерживаться в памяти, фиксироваться, зафиксироваться в памяти, остаться в памяти, западать в память, запоминаться, запомниться, запечатлеваться в памяти Книжн., запасть в память Разг., сохраняться в памяти, запечатлеться в памяти, засесть в голове Разг., удержаться в памяти, оставаться в памяти, зафиксироваться, врезаться в сердце, втемяшиться в голову Прост., с ума нейдёт Разг.

Wörtlich: „J-m ist etwas (im Herzen, in der Erinnerung) eingeprägt.“

übertragene Bedeutung: sich etwas einprägen/etwas im Gedächtnis behalten;

Sich etwas zutiefst (ins Herz) einprägen, etwas nicht mehr vergessen.

Aklına koymak.

حفظ في الذاكرة(ლიტ.)

    حفظ غيبا(ლიტ.)

     حفظ عن ظهر القلب (ლიტ.)

     حفظت هذه النغمة في الذاكرتي حتّى الآن (ლიტ.)

      حانيا القلب(ლიტ.)