დამცირება

      Comments Off on დამცირება

შერცხვენა, ღირსების აყრა, სახელის გატეხა

To humiliate; to disgrace; to bring to shame

Déshonorer; diffamer

Вытереть ноги Разг. Экспрес., обхамить, оскорбить, смешать с грязью Разг. Экспрес., принизить, уничижить, засобачить Прост., уничтожить, растоптать, втоптать в грязь, осквернить, уронить, попрать достоинство Книжн.

Wörtlich: “ Unehre über j-n bringen”.

übertragene Bedeutung: J-d gerät in Schande/Unehre;

J-n in  Schande bringen;

sich mit Schande bedecken;

J-d ist in Verfall geraten;

J-d wird der Würde beraubt, entwürdigt, gedemütigt, der Ehre verlustig;

J-d ist herabgesetzt, vermindert, geschwächt, entkräftet.

Dürbünün tersiyle bakmak.  Küçültmek.

    أذاقه أشدّ الهوان   (ლიტ.)

უკიდურესად დაამცირა

       أطعمه بكلمات مقذعة(ლიტ.)

შეურაცხმყო )უშვერი სიტყვებით(

   أوقعه أرضا  (ლიტ.)

مسّه بسوء  (ლიტ.)

    شدّ من الأذن  (ლიტ.)

       سوّد وجهه(ლიტ.)

       اسودّ وجهه(ლიტ.)

     سواد الوجه (ლიტ.)

     كسب سواد الوجه عند…(ლიტ.)

    مسّه بأذى (ლიტ.)

 

      شتّمه بأقذر الكلمات (ლიტ.)

      قذف بالشتائم(ლიტ.)

     عطلت عليه الشتائم كالمطر(ლიტ.)

       نطق بالشتم  (ლიტ.)

       أطلق شتيمة  (ლიტ.)

      فاه بشتيمة (ლიტ.)